- ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق - http://iieda.gov.ir -

اسناد و مدارک مورد نیاز واردات کالا به جنوب عراق

وزارت خارجه عراق اعلام کرد: برخی از وارد کنندگان کالا به عراق از مرز مهران اسناد و مدارک کافی نداشته و این امر در تسهیل واردات کالاهای ایرانی به عراق خلل ایجاد می نماید.

جهت واردات کالا از مرز مذکور و مرز های جنوبی عراق مدارکی مشتمل بر گواهی مبدا کالا که به تایید سفارت عراق در تهران رسیده باشد، گواهی انطباق کالا از شرکت های بازرسی کالا (COC)، فاکتور فروش به زبان انگلیسی یا عربی، لیست بسته بندی و گواهی بهداشت برای مواد غذایی ضروری می باشد.